OPĆI UVJETI UPORABE

Inačica 1.1 od 6.4.2021.

Uvjeti: Definicije pojmova upotrijebljenih u Općim uvjetima uporabe

Definicije:

  • „Web-mjesto” ili „Usluga”: internetske stranice green-acres.com i njihove lokalne inačice (green-acres.fr, green-acres.pt, green-acres.es, green-acres.it, green-acres.gr, etc.) te sav njihov sadržaj.
  • „Uređivač” ili „mi”: REALIST S.A.S, pravna ili fizička osoba odgovorna za uređivanje i sadržaj Usluge.
  • „Korisnik” ili „vi”: internetski korisnik koji posjećuje i upotrebljava Uslugu.
Ove Opće uvjete uporabe (u daljnjem tekstu „Opći uvjeti”) predlaže Uređivač web-mjesta. Korisnik web-mjesta poziva se da pažljivo pročita ove Opće uvjete, da ih ispiše i/ili spremi na trajan medij. Korisnik potvrđuje da je pročitao Opće uvjete i da ih prihvaća u potpunosti i bezuvjetno.

Članak 1.: Primjena Općih uvjeta

Svrha ovih Općih uvjeta jest definirati uvjete pristupa korisnika web-mjestu. Uređivač zadržava pravo izmjene Općih uvjeta u bilo kojem trenutku objavljivanjem njihove nove verzije na web-mjestu. Odredbe koje vrijede za korisnika su one koje vrijede na dan kada ih prihvati.

Web-mjesto je slobodno dostupno svim korisnicima. Nabava usluge, stvaranje prostora za članove ili općenito navigacija na web-mjestu podrazumijeva prihvaćanje svih ovih Općih uvjeta od strane Korisnika, koji time potvrđuje da je o njima propisno obaviješten.

Ovo prihvaćanje može se sastojati od, primjerice, označivanja od strane Korisnika okvira koji odgovara rečenici prihvaćanja ovih Općih uvjeta, primjerice napomeni „potvrđujem da sam pročitao i prihvaćam sve opće uvjete web-mjesta.”. Označivanje ovog okvira smatrat će se jednakovrijednim vlastoručnom potpisu Korisnika.

Korisnik prepoznaje dokaznu vrijednost automatiziranih sustava za automatsku registraciju Uređivača ovog web-mjesta i, osim ako ne pruži dokaz o suprotnom, odustaje od osporavanja istih u slučaju spora.

Prihvaćanje ovih Općih uvjeta pretpostavlja da korisnici imaju potrebnu pravnu sposobnost. Ako je Korisnik maloljetnik ili nema tu pravnu sposobnost, izjavljuje da ima ovlaštenje skrbnika, zastupnika ili svojeg zakonskog zastupnika.

Uređivač stavlja na raspolaganje Korisniku na svojem web-mjestu Pravila o povjerljivosti i upotrebi osobnih podataka u kojima se navode svi podatci koji se odnose na upotrebu osobnih podataka Korisnika koje je prikupio Uređivač i prava koja Korisnik ima u pogledu svojih osobnih podataka. Pravila o povjerljivosti podataka dio su Općih uvjeta upotrabe. Prihvaćanje ovih Općih uvjeta podrazumijeva prihvaćanje pravila o povjerljivosti podataka.

Članak 2.: Pravne napomene, osobni podatci i svrha web-mjesta

Podaci o prikupljanju i obradi osobnih podataka (politika i izjava) nalaze se u povelji o osobnim podacima web-mjesta.
Predmet ovog web-mjesta utvrđen je kao „Međunarodna stranica oglasa za nekretnine koja povezuje posjetitelje i profesionalne ili privatne prodavače”.

Usluga je vlasništvo Realist - 100 boulevard du Montparnasse - 75014 Paris - FRANCE - SAS početnog kapitala 1.000.000 € - RSC Paris 453 785 156 - PDV br. unutar EU-a: FR56453785156

Direktor oglašavanja i odgovorni urednik: Benoît Galy, u svojstvu predsjednika društva Realist S.A.S.

Hosting: OVH, SAS početnog kapitala 10.069.020 € , RCS (sudski registar) Lille Métropole 424 761 419 00045 , APE kôd 2620Z , PDV br.: FR 22 424 761 419 , Registrirano sjedište: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France.

Članak 3.: Prostor za članove

Korisnik registriran na web-mjestu (član) ima mogućnost pristupa tako što će se prijaviti svojim korisničkim podatcima (adresa e-pošte definirana pri registraciji i lozinka) ili eventualno upotrebom sustava kao što su gumbi za povezivanje s društvenim mrežama. Korisnik je u potpunosti odgovoran za zaštitu lozinke koju je odabrao. Potiče ga se da upotrebljava složene lozinke. Ako se lozinka zaboravi, Korisnik može izraditi novu. Ova lozinka jamstvo je povjerljivosti podataka sadržanih u odjeljku " „moj korisnički pretinac” te je Korisniku stoga zabranjeno da ih prenosi ili priopćava trećoj strani. U suprotnom Uređivač web-mjesta ne može biti odgovoran za neovlašteni pristup korisničkom računu.

Stvaranje osobnog prostora preduvjet je za svako korištenja uslugom od strane Korisnika na ovom web-mjestu. U tu svrhu od korisnika će se zatražiti da pruži određene osobne podatke. Obvezuje se da će pružiti točne podatke.

Svrha prikupljanja podataka jest kreiranje „računa člana”. Ako podatci sadržani u odjeljku računa člana nestanu uslijed tehničkog kvara ili slučaja više sile, web-mjesto i njegov Uređivač ne bi se mogli smatrati odgovornima jer te informacije nemaju dokaznu, nego samo informativnu vrijednost. Vlasnik predmetnog računa slobodno može ispisati stranice koje se odnose na račune članova, ali ne predstavljaju dokaz, one imaju samo informativnu vrijednost u cilju osiguravanja učinkovitog upravljanja uslugom ili doprinosa Korisnika.

Svaki je Korisnik slobodan zatvoriti svoj račun i svoje podatke na web-mjestu. u tom slučaju nije moguće povratiti njegove podatke.

Uređivač zadržava isključivo pravo brisanja računa bilo kojeg Korisnika koji je prekršio ove Opće uvjete (konkretno, ali ne isključivo, kada je Korisnik svjesno dao netočne podatke, pri registraciji i izradi osobnog prostora) ili bilo kojeg računa koji je bio neaktivan najmanje godinu dana. Navedeno brisanje neće predstavljati štetu isključenom Korisniku koji neće moći zatražiti nikakvu naknadu štete zbog te činjenice. To izuzeće ne isključuje mogućnost Uređivača da poduzme pravne radnje protiv Korisnika, kada je to činjenično opravdano.

Članak 4.: Prisup i dostupnost web-mjesta

Uređivač nastoji učiniti web-mjesto trajno dostupnim, podložno radnjama održavanja na web-mjestu ili poslužiteljima kojima se služi. U slučaju nemogućnosti pristupa web-mjestu, zbog tehničkih problema ili iz drugih razloga, Korisnik neće imati osnove pozvati se na štetu i neće moći potraživati odštetu.

Uređivača web-mjesta veže samo obveza sredstava; on ne može snositi odgovornost za štetu koja nastaje zbog uporabe internetske mreže, kao što je gubitak podataka, neovlašteni ulazak, virus, kvar usluge ili drugo.

Korisnik izričito pristaje na upotrebu web-mjesta na vlastiti rizik i na svoju isključivu odgovornost.

Web-mjesto Korisniku pruža informacije u informativne svrhe, s nesavršenostima, greškama, propustima, netočnostima i ostalim postojećim dvoznačnostima. U bilo kojem slučaju, Realist S.A.S neće se ni na koji način smatrati odgovornim:

  • Bilo kakva izravna ili neizravna šteta, posebice u pogledu gubitka profita, gubitka dobiti, gubitka klijentele, podataka koji mogu, među ostalim, proizići iz uporabe web-mjesta ili naprotiv nemogućnosti njegove uporabe.
  • Neispravnost, nedostupnost pristupa, nepravilna uporaba, nepravilna konfiguracija Korisnikova računala ili čak upotreba preglednika koji Korisnik malo upotrebljava.

Članak 5.: Hipertekstualne poveznice

Web-mjesto može uključivati hipertekstualne poveznice na druga web-mjesta.

Korisnik stoga priznaje da Uređivač ne može biti odgovoran za bilo kakvu štetu ili gubitak, dokazan ili navodan, nastao uslijed upotrebe ili činjenice čitanja dostupnih sadržaja, oglasa ili usluga dostupnim na tim vanjskim web-mjestima ili izvorima. Slično tome, Uređivač ovog web-mjesta ne može snositi odgovornost ako mu je posjet nekog od tih web-mjesta nanio štetu.

Ako je unatoč nastojanjima Uređivača, jedna od hipertekstualnih poveznica na web-mjestu ukazala na web-mjesto ili internetski izvor čiji je sadržaj nije bio ili se Korisniku činilo da nije u skladu sa zahtjevima francuskog prava, Korisnik pristaje bez odlaganja kontaktirati s upraviteljem objave web-mjesta, čiji se kontaktni podatci nalaze u pravnim napomenama web-mjesta kako bi se priopćila adresa stranica predmetnog web-mjesta treće strane.

Članak 6.: Kolačići

„Kolačić” se može upotrebljavati za identifikaciju Korisnika web-mjesta, personalizaciju posjećivanja web-mjesta i ubrzanje njegova prikaza spremanjem datoteke podataka na njegovo računalo. Web-mjesto može upotrebljavati „Kolačiće” uglavnom za

  1. Dobivanje navigacijskih statistika radi poboljšanja korisničkog iskustva i
  2. Omogućiti pristup članskom računu i sadržaju koji nisu dostupni bez veze.

Korisnik potvrđuje da je obaviješten o toj praksi i ovlašćuje Uređivača web-mjesta da je upotrebljava. Uređivač se obvezuje da nikada neće priopćiti sadržaj tih „Kolačića” trećim osobama, osim u slučaju zakonskog zahtjeva.

Za pojedinosti o pravilima o kolačićima i njihovoj upotrebi, možete proučiti Pravila o povjerljivosti i upotrebi osobnih podataka koja se nalaze na web-mjestu. Ona vam omogućuju bolje razumijevanje odredaba koje primjenjujemo u pogledu navigacije na našoj Usluzi. Među ostalim vas obavještavaju o svim kolačićima prisutnima na našoj Usluzi, njihovoj namjeni i pružaju vam postupak za njihovu konfiguraciju.

Korisnik može odbiti registraciju „Kolačića” ili konfigurirati svoj preglednik tako da bude obaviješten prije prihvaćanja „Kolačića”. Da bi to učinio, Korisnik će konfigurirati svoj preglednik:

Članak 7.: Pravo intelektualnog vlasništva

Svi elementi ovog web-mjesta pripadaju Uređivaču ili agentu trećoj strani, ili ih Uređivač može upotrebljavati na web-mjestu uz odobrenje vlasnika.

Svako predstavljanje, reprodukcija ili prilagođavanje logotipa, tekstualnog, piktografskog ili video sadržaja, iako taj popis nije isključiv, strogo je zabranjeno i predstavlja krivotvorenje.

Svakom korisniku koji je proglašen krivim za krivotvorenje bit će uklonjen pristup web-mjestu bez prethodne najave ili naknade štete, bez odlaganja mogućih naknadnih sudskih postupaka protiv njega, na inicijativu Uređivača ovog web-mjesta ili njegovog zastupnika.

Ovo web-mjesto upotrebljava elemente (slike, fotografije, sadržaj) čiji je izvor: REALIST.

Brendovi i logotipi na web-mjestu zaštićeni su autorskim pravima REALIST Svatko tko prikazuje, reproducira, preklapa, emitira i ponovno emitira izlaže se kaznama predviđenima člancima L.713-2 i slijedećim Zakona o intelektualnom vlasništvu.

Članak 8.: Odgovornost

Uređivač nije odgovoran za objave Korisnika, njihov sadržaj ili istinitost. Uređivač ni na koji način ne može biti odgovoran za štetu koja može nastati na računalnom sustavu Korisnika i/ili za gubitak podataka koji proizlazi iz Korisnikove upotrebe web-mjesta.

Uređivač se obvezuje da će stalno ažurirati sadržaj web-mjesta i da će Korisnicima pružiti poštene, jasne, precizne i ažurirane podatke. Web-mjesto je u načelu trajno dostupno, osim tijekom tehničkih operacija održavanja i ažuriranja sadržaja. Uređivač ne može biti odgovoran za štetu nastalu zbog nedostupnosti web-mjesta ili njegovih dijelova.

Uređivač web-mjesta ne može se smatrati odgovornim zbog tehničke nedostupnosti veze, posebno u slučaju više sile, održavanja, ažuriranja ili izmjene web-mjesta, intervencija poslužitelja, unutarnjeg ili vanjskog štrajka, mrežne pogreške ili čak nestanka struje.

Uređivač se ne može smatrati odgovornim za nefunkcioniranje, nemogućnost pristupa ili neispravnost web-mjesta zbog neprimjerene opreme, nepravilne konfiguracije ili uporabe računala Korisnika, neispravnosti usluga pružatelja pristupa Korisnicima ili usluge internetske mreže.

Članak 9.: Obavijesti i pritužbe

Svaka obavijest ili mišljenje u vezi s ovim Općim uvjetima, pravnim napomenama ili poveljom o osobnim podatcima mora biti napravljeno u pisanom obliku i poslano preporučenom ili certificiranom poštom ili e-poštom na adresu koja je navedena u pravnim napomenama web-mjesta, uz navođenje kontaktnih podataka, imena i prezimena prijavitelja, kao i predmet obavijesti.

Svaki prigovor koji se odnosi na uporabu web-mjesta, usluga, stranica web-mjesta na eventualnim društvenim mrežama ili Općih uvjeta, pravnih napomena ili povelje o osobnim podatcima mora se podnijeti u roku od 365 dana od datuma nastanka problema koji je predmet s prigovora, bez obzira na bilo koji suprotni zakon ili pravo. U slučaju da takav prigovor ne bude podnesen u roku od 365 narednih dana, takav će prigovor zauvijek biti neizvediv na sudu.

Moguće je da se na web-mjestu i ponuđenim uslugama, u ograničenoj mjeri, pojave netočnosti ili pogreške, ili podatci koji nisu u skladu s Općim uvjetima, pravnim napomenama ili poveljom o osobnim podatcima. Usto, moguće je da treće strane učine neovlaštene izmjene na web-mjestu ili na srodnim Uslugama (društvene mreže itd.).

U takvoj situaciji, korisnik ima mogućnost kontaktiranja s Uređivačem web-mjesta putem pošte ili e-pošte na adrese navedene u pravnim napomenama web-mjesta, uz opis pogreške i lokacije (URL), ako je moguće, te dostatnih informacija koje omogućuju da ga se kontaktira.

Članak 10.: Neovisnost klauzula

Ako se utvrdi da je neka odredba Općih uvjeta nezakonita, ništavna ili iz bilo kojeg drugog razloga neprimjenjiva, ta će se odredba smatrati odvojivom od Općih uvjeta i neće utjecati na valjanost i primjenjivost preostalih odredaba.

Opći uvjeti zamjenjuju sve prethodne ili postojeće pismene ili usmene sporazume. Sâm Korisnik ih ne može ustupiti, prenijeti ili za njih izdati podlicencu.

Tiskana verzija Općih uvjeta i sve obavijesti dane u elektroničkom obliku mogu se zatražiti u pravnim ili upravnim postupcima koji se odnose na Opće uvjete.

Članak 11.: Primjenjivo pravo

Ovi Opći uvjeti uređeni su i podliježu francuskom pravu.

Osim u slučaju odredaba javnog poretka, svi sporovi koji mogu nastati u kontekstu primjene ovih Općih uvjeta mogu se prije podnošenja bilo kakvih pravnih postupaka uručiti Uređivaču web-mjesta radi sporazumnog rješavanja.

Izričito se podsjeća da zahtjevi za mirno rješavanje sporova ne odgađaju vremenske rokove za podnošenje pravnih tužbi.

Ako nije drugačije određeno, u javnom interesu, svaki pravni postupak koji se odnosi na primjenu ovih Općih uvjeta u nadležnosti je sudova u mjestu boravišta tuženika.

Sva prava pridržana - 04/06/2021